Uteservering

Du kan behöva bygglov för delar av uteservering. Till exempel för tak, inglasning, avskärmningar och altandäck.

Du behöver bygglov för att

  • bygga ett tak
  • göra en inglasning
  • skärma av med plank eller glasräcken
  • bygga altan eller trädäck till uteserveringen.

Du behöver inte bygglov för

  • stolar, bord och fristående parasoller direkt på marken
  • staket som är högst 1,1 meter från marken.

Tillgänglighet

Uteserveringen ska vara tillgänglig för alla människor. Till exempel ska personer med rörelsenedsättning kunna besöka uteserveringen med rullstol eller rullator.

Uteservering på allmän mark

Du måste alltid ha markägarens tillstånd. Använder du stadens mark för din uteservering måste du följa övriga regler som finns för hur en uteservering får se ut. På sidorna för tillstånd och regler i Stockholms stad kan du läsa mer om vad du ska tänka på.

Innan du ansöker

I detaljplanen står det vad och hur mycket som får byggas i ett område. Du kan hitta detaljplanen för din fastighet i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan. Då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Du kan se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet i vår e-tjänst. 

Du kan själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet via vår e-tjänst

Du kan via vår e-tjänst beställa en karta över din fastighet, där du ser var fastighetsgränserna går.

Du kan se om din fastighet berörs av kulturhistorisk klassning via stadsmuseets karta.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar ett lov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Uppdaterad