Besiktning av hiss

De flesta hissar ska kontrolleras regelbundet. Via vår e-tjänst kan du se om en hiss är besiktigad.

  • Just nu: Ytterligare tid för besiktningar om det finns särskilda skäl.

Behov av anstånd med besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar

  • Anstånd med besiktning måste sökas innan besiktningen skulle ha gjorts.
  • Anstånd med att använda hiss som redan har underkänts vid besiktning kan inte ges.

Läs mer på Boverkets webbplats om möjlighet att få anstånd från besiktningskravet om det finns särskilda skäl

Skicka ansökan och handlingar

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Du kan själv se om besiktning av hiss är gjord genom vår e-tjänst, men du kan inte ta del av själva protokollet på grund av GDPR-direktivet om skydd för personuppgifter.

Vill du ta del av protokoll från besiktning av hiss är du alltid välkommen att söka fram det via våra besöksdatorer med e-tjänsten. Det är bättre att söka på fastighetsbeteckning än på adress eftersom sökträffarna kan vara begränsade om du söker på adress.

När expeditionen är öppen kan du få hjälp att använda självbetjäningsdatorerna på expeditionen. Du kan spara protokollen på ett USB-minne eller skriva ut dem mot en kostnad.

Du kan använda besöksdatorerna utanför expeditionen även när expeditionen är stängd. Eftersom de saknar skrivare behöver du ta med USB-minne om du vill spara ner protokoll.

Innan du beställer protokoll

Du behöver veta vilken fastighetsbeteckning, eller adress, och vilket år du är intresserad av.

Du kan också beställa protokoll från besiktning av hiss från stadsbyggnadsexpeditionen. Om du vet diarienummer, eller fastighetsbeteckning och årtal är du välkommen att beställa via e-post. Du kan ta reda på vilka protokoll som finns registrerade på en fastighet genom e-tjänsten. Om du är osäker får du gärna ringa oss så hjälper vi dig.

  • Om arbetet med att ta fram handlingarna tar mer än 30 minuter faktureras du 900 kronor per timme. Det gäller oavsett om du beställer handlingar via e-post eller på plats.

Sök information och handlingar i ärenden

Här kan du se vilka handlingar som finns i ett ärende. Du behöver logga in för att se och spara ritningar. 

Uppdaterad