E-tjänster för bygglov och anmälan

Följ ditt bygglov, ta del av handlingar och beslut i andra ärenden. Du kan också söka bygglov och göra en anmälan samt köpa kartor och geodata. För vissa av tjänsterna behöver du logga in med e-legitimation.

Du kan ta del av

 • ritningar, till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och avloppsritningar,
 • övriga handlingar i byggärenden,
 • tomtkartor, 
 • pågående och beslutade detaljplaner och områdesbestämmelser,

Du kan köpa:

 • kartor och geodata. Till exempel baskarta, registerkarta, underlag för situationsplan och ortofoton.

Du kan söka:

 • lov eller gör en anmälan

Ritningar

Sök fram ritningar i byggärenden.

Sök lov eller gör en anmälan

I e-tjänsten kan du:

 • ansöka om lov eller gör en anmälan
 • ansöka om förhandsbesked
 • titta i ett pågående ärende
 • lämna in kompletteringar.

Bygglovshandlingar

Se vilka handlingar och beslut som finns i byggärenden.

Följ ditt ärende

I e-tjänsten kan du se

 • status och beslut
 • handlingar i ditt ärende
 • vem som är handläggare i ärendet.

Grannehörande

När du som är granne eller sakägare fått ett så kallat grannehörande har du möjlighet att lämna synpunkter.

I e-tjänsten kan du:

 • lämna dina synpunkter
 • se handlingar som visar den tänkta åtgärden.

Underlag för situationsplan, mindre tillbyggnad

Beställ underlag för situationsplan vid mindre tillbyggnad.

Fastighets- och tomtgränser

Köp en karta där fastighetsgränsen syns.

Detaljplan, gällande

Olika regler bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för området och läs vad detaljplanen innehåller. Det kan påverka vad du kan göra på fastigheten.

 • Se och spara ner gällande detaljplaner.

Detaljplan, pågående arbete

En ny detaljplan kan påverka vad du får göra på fastigheten. Ta reda på vilka nya detaljplaner som är föreslagna för ditt område.

 • Följ planprocessen för pågående planarbete
 • Se och spara ner handlingar i detaljplaner

Är fastigheten eller området kulturhistoriskt klassat?

Ta reda på 

 • om byggnaden har ett särskilt kulturhistoriskt värde
 • om området har ett särskilt kulturhistoriskt värde
 • vad klassificeringarna betyder.

Stadsbyggnadsnämnden

Läs handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Handlingar som visas:

 • föredragningslistor
 • beslut och protokoll
 • viss del av stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtanden och andra dokument som inte bedömts innehålla känsliga personuppgifter

Mina fakturor

Se alla dina fakturor från Stockholms stad.

Uppdaterad