Följ ditt ärende

Du kan följa ditt pågående ärende, göra kompletteringar och ta del av ditt beslut via våra e-tjänster.

När du har skickat in din ansökan får du ett meddelande från oss som bekräftar att vi tagit emot den. En handläggare granskar din ansökan eller anmälan utifrån byggnadens och områdets förutsättningar, gällande detaljplan samt lagstiftning och gällande praxis.

Följ och komplettera din ansökan och anmälan

Du kan komplettera ditt ärende på olika sätt beroende på hur du startade ditt ärende:

När du sökt via e-tjänst

Om du har skickat in ditt ärende via e-tjänsten, Ansökan om bygglov och anmälan, kan du följa och komplettera ditt ärende i samma e-tjänst.

Använd e-tjänsten och följ ditt ärende:

  • status och beslut
  • handlingar
  • kontakter
  • handläggare med möjlighet att kontakta.

När du sökt via blankett

Om du har skickat in ett ärende via blankett genom att posta, lämna i pappersform eller mejla kan du istället följa ärendet via e-tjänsten Bygg- och plantjänsten.

Logga in i e-tjänsten och följ ditt ärende:

  • status och beslut
  • vissa handlingar i ditt ärende
  • kontakter
  • handläggare i ärendet.

Uppdaterad