Handläggningstid för lov och anmälan

När du har lämnat in en ansökan lov eller har gjort en anmälan börjar våra handläggares arbete. Hur lång tid du behöver vänta på beslut beror på hur komplext ditt ärende är och om du har lämnat in alla de handlingar som behövs.

Lov och förhandsbesked

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas ibland. Vi kan förlänga handläggningen en gång, med högst tio veckor. Är det aktuellt informerar vi dig om det.

Om handläggningstiden förlängs reduceras din avgift med en femtedel per påbörjad vecka.

Anmälan

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas ibland. Vi kan förlänga handläggningen en gång, med högst fyra veckor. Är det aktuellt informerar vi dig om det.

Om handläggningstiden förlängs reduceras din avgift med en femtedel per påbörjad vecka.

Tiden för handläggning börjar gälla när vi har fått din kompletta ansökan eller anmälan. Saknades några handlingar eller någon information när du skickade in din ansökan eller anmälan gäller alltså det datum då vi fått in alla handlingar.

Handläggningstider, Boverkets webbplats 

Komplett ansökan eller anmälan

En ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan ska

  • vara skriftlig
  • innehålla ritningar, beskrivningar eller andra uppgifter som behövs.

Ritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta.

Uppdaterad