Tidsbegränsade bygglov

Du kan söka ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Du kan få ett tidsbegränsat lov även när det inte går att uppfylla alla förutsättningar för ett permanent bygglov och om åtgärden är av tillfällig karaktär.

Planerar du att bygga något som ska pågå under en begränsad tid kan du söka ett tidsbegränsat lov. Du kan få ett tidsbegränsat lov även när det inte går att uppfylla alla förutsättningar för permanent bygglov. Om din åtgärd är av permanent karaktär ska du istället ansöka om permanent bygglov.

Tänk på att tiden som du ansöker för i ditt tidsbegränsade bygglov ska vara kopplat till åtgärdens tillfälliga behov på den aktuella platsen.

Villkor för tidsbegränsat lov

Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier:

  • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid
  • sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och
  • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda.

Att åtgärden ska pågå under en begränsad tid innebär att den ska ha en tillfällig karaktär.

Åtgärden ska vara lätt att avveckla och platsen eller byggnaden lätt att återställa. Det innebär även att åtgärden måste tillgodose ett behov som är tillfälligt. Paviljonger för förskolor eller skolor när huvudbyggnaden renoveras samt byggbodar är vanliga exempel på tidsbegränsade bygglov.

Avvecklingsplan

I samband med din ansökan ska du även skicka in en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen redovisar du skäl som finns för att du ska få ett tillfälligt bygglov och beskriver hur åtgärden avvecklas och marken återställs.

Avvecklingsplan i samband med tidsbegränsat bygglov (pdf)

Information om vilka andra handlingar förutom avvecklingsplanen som ska lämnas in finns på den åtgärd som planeras.

Giltighetstid och förlängning

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om du ansöker om det innan det lovet gått ut. Vid en ansökan prövas åtgärden på nytt.

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden för ett tidsbegränsat bygglov får dock inte överstiga mer än 15 år.

Innan det tidsbegränsade bygglovet har löpt ut ska åtgärden tas bort och förhållandena på platsen återställas till hur det såg ut innan. Om du planerar att ansöka om en förlängning av ett tidsbegränsat bygglov ska du göra det innan det tidigare lovet har gått ut. Du kan läsa mer om tidsbegränsade bygglov på Boverkets webbplats.

Hur lång tid tar ett lov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Från och med den 5 februari 2024 gäller vår nya taxa, som höjs med 4,9 procent.

Uppdaterad