Hitta ritningar, bygglovshandlingar och detaljplaner

Genom e-tjänsten och stadsbyggnadsexpeditionen kan du hitta ritningar och andra handlingar och bestämmelser i byggärenden, lantmäteriärenden och detaljplaner.

Vill du följa ditt ärende, se vad som ska byggas i ditt område eller förstå stadsbyggnadsprocessen?

I e-tjänsten och på expeditionen kan du ta del av

  • ritningar, till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och avloppsritningar samt tomtkartor, 
  • byggärenden, handlingar i bygglovsärenden,
  • pågående och beslutade detaljplaner och områdesbestämmelser,
  • kartor och geodata, till exempel baskarta, registerkarta, underlag för situationsplan, ortofoton,
  • lantmäterihandlingar som förrättningar i fastighetsbildning och tomtkartor,
  • ansökningsblanketter för bland annat bygglov och skyltlov.

Du som inte har möjlighet att använda e-tjänsten är välkommen att ta kontakt med oss via telefon eller e-post. Du kan också besöka oss på Fleminggatan 4.

Väntetid för allmänna handlingar

Tyvärr tar det just nu extra lång tid att få allmänna handlingar skickade med e-post. Det beror på att det är problem med vår e-tjänst Bygg-och plantjänsten, vilket innebär att vi måste ta fram handlingar manuellt.

Felsökning pågår, men vi vet i dagsläget inte när e-tjänsten kommer att fungera normalt igen. Vi ber om ursäkt för de problem som det orsakar dig! Vi besvarar som alltid all e-post i turordning.

Hitta ritningar

Logga in med BankID och se ritningarna.

Sök information och handlingar i ärenden

Här kan du se vilka handlingar som finns i ett ärende. Du behöver logga in för att se och spara ritningar. 

Ring eller mejla vår kundtjänst

måndag–fredag 13.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 26 990
E-post
E-post stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Besök: Fleminggatan 4

måndag–torsdag 10.00–16.00
fredag 10.00–15.00

Självbetjäningsdatorer

På stadsbyggnadsexpeditonen finns självbetjäningsdatorer med e-tjänsten. Där kan du se vad som planeras i ett område eller på en fastighet. Du kan också och ta del av alla handlingar i ett ärende. Du kan spara på usb-minne eller skriva ut mot en kostnad. 

När expeditionen är stängd kan du använda de obemannade självbemanningsdatorerna utanför expeditionen. De saknar skrivare så du behöver ta med usb-minne om du vill ladda ner och spara handlingar.

Problem med e-tjänsten

Vi har stora problem med vår e-tjänst. Felsökning pågår, men vi vet i dagsläget inte när e-tjänsten kommer att fungera normalt igen. Vi ber om ursäkt för de problem som det orsakar dig.

  • Det är mycket långa svarstider och systemet hänger sig ibland. Det gäller både ärenden och allmänna handlingar i ärenden.
  • Ärenden med : (kolon) i ärendenumret går inte att söka. Det gäller framför allt ärenden från 60-och 70-talet.

Problemen i e-tjänsten är lika stora vare sig du söker utanför Stockholm stad eller på stadsbyggnadsexpeditionen. Det innebär att det tar längre tid än vanligt att få allmänna handlingar skickade med e-post.

Uppdaterad