Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner

På den här sidan beskriver vi hur du själv hitta ritningar i de flesta byggärenden. Du kan använda e-tjänsten eller våra datorer för självbetjäning.

Så fungerar e-tjänsten

Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer på plats för självbetjäning. Vill du ta del av andra dokument är du välkommen att besöka eller kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Om du befinner dig i Tekniska Nämndhuset kan du använda våra datorer för självbetjäning, utan inloggning, för att se och ladda ner ritningar och andra handlingar genom Bygg- och plantjänsten. Datorerna finns vid stadsbyggnadsexpeditionen. Ta med ett usb-minne om du vill ladda ner dokument.

Bäst sökträff får du genom att skriva fastighetsbeteckning eller diarienummer. Det går inte att söka på lägenhetsnummer. 

Ta del av ritningar

Du kan i e-tjänsten se vilka bygglovs- och anmälanärenden som finns registrerade på en fastighet.

Du kan också ta del av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har, till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och avloppsritningar.

  • Du behöver logga in för att kunna se och ladda ner ritningar genom e-tjänsten om du befinner dig utanför Tekniska nämndhuset.

Om du vill ta del av andra dokument är du välkommen att besöka Stadsbyggnadsexpeditionen eller kontakta oss per mejl eller telefon för att få hjälp.

Du bör alltid kontrollmäta ritningar

De ritningar som finns hos oss är handlingar i ansökningar och anmälningar. Det är ingen garanti för att de överensstämmer med verkligheten. Du bör därför alltid kontrollmäta inför egna byggprojekt och eventuell ansökan eller anmälan.

Ta del av andra handlingar

Du kan ta del av de flesta handlingar som finns registrerade på en fastighet:

  • Du kan se vilka handlingar som finns, men du kan inte ta del av dem genom e-tjänsten om du befinner dig utanför Tekniska nämndhuset.
  • Du kan få hjälp att hitta handlingar i ett ärende över e-post eller telefon.

En del handlingar innehåller känsliga uppgifter. De kan vara belagda med sekretess. Till exempel handlingar i ansökningar om en banklokal. Vi gör alltid en prövning /sekretessbedömning innan vi beslutar om utlämning av handlingar. Därför kan du se att de finns, men du kan inte ta del av dem via Bygg- och plantjänsten. Du behöver alltid besöka stadsbyggnadsexpeditionen vid en sekretessprövning.

Detaljplaner

Du kan ta del av gällande detaljplaner för en fastighet eller ett område via e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten. Även handlingar i pågående planarbete hittar du i e-tjänsten.

Beställ handlingar 

Vi besvarar ditt mejl inom två arbetsdagar. Vid stora eller komplicerade frågeställningar kan det ta längre tid. 

När vi skickar dina handlingar får du ett mejl med handlingarna eller en länk till en fildelningstjänst. Via länken kan du sedan ladda ner de begärda handlingarna.

Om du beställer via e-post och arbetet att ta fram handlingarna tar mer än 30 minuter kostar det 1360 kronor per timme.

Självbetjäningsdatorer

Vid stadsbyggnadsexpeditionen finns självbetjäningsdatorer med e-tjänsten. Genom den kan du  ta del av alla handlingar i ett ärende. Du använder datorn utan att logga in. Du kan spara på usb-minne om du vill ta med dig handlingarna hem.

Uppdaterad