Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner

Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen. Vill du ta del av andra dokument än ritningar är du välkommen att besöka oss eller beställa dem över e-post.

Genom Bygg- och plantjänsten och vår expedition kan du se vilka ärenden som är är registrerade på en fastighet. Du kan också ta del av handlingar och beslut i många ärenden. 

Till exempel

 • byggärende
 • tillsynsärende
 • lantmäteriförrättning
 • ansökan om bidrag för bostadsanpassning
 • obligatorisk ventilationskontroll
 • obligatorisk hisskontroll. 

Du kan ta del av

 • vilka ärenden som finns registrerade på en fastighet
 • ritningar som finns i byggärende
 • tomtkartor som finns i byggärende
 • de flesta andra handlingar som finns i ett ärende
 • vilka beslut som fattats i ett ärende
 • protokoll från obligatorisk hisskontroll och ventilationskontroll (OVK)

Ritningar

Du kan ta de av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har. Till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och avloppsritningar. Vill du ha dem direkt rekommenderar vi att du använder Bygg- och plantjänsten.

 • Du behöver logga in med e-legitimation för att kunna se och ladda ner ritningar genom Bygg- och plantjänsten om du befinner dig utanför Tekniska Nämndhuset.
 • Du kan använda våra datorer för självbetjäning utan inloggning för se och ladda ner ritningar genom Bygg- och plantjänsten om du befinner dig i Tekniska Nämndhuset. Datorerna finns vid stadsbyggnadsexpeditionen. Ta med usb om du vill ladda ner ritningar.
 • Du kan beställa ritningar över e-post eller telefon.

Tänk på

De ritningar som finns hos oss är handlingar i ansökningar och anmälningar. Det är ingen garanti för att de överensstämmer med verkligheten. Därför bör du alltid kontrollmäta inför egna byggprojekt och eventuell ansökan eller anmälan.

Andra handlingar

Du ta del av de flesta handlingar som finns registrerade på en fastighet. Vill du ha dem direkt rekommenderar vi att du använder Bygg- och plantjänsten.

Bäst sökträffar får du om du har diarienummer eller fastighetsbeteckning samt vet vilken typ av ärende och vilka årtal du är intresserad av. Det går inte att söka på lägenhetsnummer. 

 • Du kan se vilka handlingar som finns, men du kan inte ta del av dem genom Bygg- och plantjänsten om du befinner dig utanför Tekniska Nämndhuset.
 • Du kan använda våra datorer för självbetjäning utan inloggning för att ta del av  handlingar och ladda dem om du befinner dig i Tekniska Nämndhuset. Datorerna finns vid stadsbyggnadsexpeditionen. Ta med usb om du vill ladda ner dokument.
 • Du kan beställa handlingar över e-post eller telefon. 

Tänk på

En del handlingar innehåller känsliga uppgifter. Till exempel handlingar i ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. De kan vara belagda med sekretess. Vi gör alltid en prövning innan vi beslutar om utlämning av dem. Därför kan du se att de finns, men du kan inte ta del av dem via Bygg- och plantjänsten. Du behöver beställa dem över e-post.

Beställ handlingar 

Du kan beställa handlingar från stadsbyggnadsexpeditionen via e-post och telefon. Ta gärna reda på de uppgifter som behövs för att ta fram dina handlingar innan du beställer dem. Då underlättar du vårt arbete och du får dina handlingar snabbare

Ange i din beställning

 • diarienummer
 • typ av handling/ar. Till exempel planritning, fasadritning eller OVK-protokoll.

eller

 • fastighetsbeteckning/fastighetsadress
 • årtal
 • typ av ärende. Till exempel byggärende eller OVK.
 • typ av handling/ar. Till exempel planritning, fasadritning eller OVK-protokoll
 • Om du beställer via e-post eller telefon och arbetet att ta fram handlingarna tar mer än 30 minuter kostar det 900 kronor per timme. 
 • Stadsbyggnadsexpeditionen tar tills vidare inte emot besök. Vi besvarar telefon och e-post som vanligt. Du som inte har möjlighet att använda e-tjänsten är välkommen att ta kontakt med oss över e-post och telefon. 

Problem med Bygg- och plantjänsten

Vi har problem med vår e-tjänst. Det innebär att det tar längre tid än vanligt att söka fram handlingar och att få beställda handlingar skickade med e-post. Vi besvarar som alltid all e-post i turordning. Vi ber om ursäkt för de problem som det orsakar dig.

 • Det är långa svarstider och systemet hänger sig ibland. Det gäller ärenden och allmänna handlingar i ärenden.
 • Ärenden med : (kolon) i ärendenumret går inte att söka fram. Det gäller framför allt ärenden från 60-och 70-talet. Dessa behöver du beställa via e-post eller telefon.

Uppdaterad