Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner

Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning. Vill du ta del av andra dokument är du välkommen att besöka oss eller beställa dem över e-post.

Ta del av ritningar

Du kan ta del av vilka byggärenden som finns registrerade på en fastighet samt ritningar eller tomtkartor som finns i ett byggärende.

Du kan också ta de av övriga ritningar som stadsbyggnadskontoret har. Till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och avloppsritningar.

 • Du behöver logga in med e-legitimation för att kunna se och ladda ner ritningar genom Bygg- och plantjänsten om du befinner dig utanför Tekniska Nämndhuset.
 • Du kan använda våra datorer för självbetjäning utan inloggning för se och ladda ner ritningar genom Bygg- och plantjänsten om du befinner dig i Tekniska Nämndhuset. Datorerna finns vid stadsbyggnadsexpeditionen. Ta med usb-minne om du vill ladda ner ritningar.
 • Du kan få hjälp att ta fram ritningar om du kontaktar oss på telefon eller e-post. 

Du bör alltid kontrollmäta ritningar

De ritningar som finns hos oss är handlingar i ansökningar och anmälningar. Det är ingen garanti för att de överensstämmer med verkligheten. Därför bör du alltid kontrollmäta inför egna byggprojekt och eventuell ansökan eller anmälan.

Andra handlingar

Du ta del av de flesta handlingar som finns registrerade på en fastighet. Bäst sökträffar får du om du har diarienummer eller fastighetsbeteckning samt vet vilken typ av ärende och vilka årtal du är intresserad av. Det går inte att söka på lägenhetsnummer. 

 • Du kan se vilka handlingar som finns, men du kan inte ta del av dem genom Bygg- och plantjänsten om du befinner dig utanför Tekniska Nämndhuset.
 • Du kan använda våra datorer för självbetjäning utan inloggning för att ta del av handlingar och ladda ner dem om du befinner dig i Tekniska Nämndhuset. Datorerna finns vid stadsbyggnadsexpeditionen. Ta med usb-minne om du vill ladda ner dokument.
 • Du kan beställa handlingar över e-post eller telefon. 

En del handlingar innehåller känsliga uppgifter. Till exempel handlingar i ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. De kan vara belagda med sekretess. Vi gör alltid en prövning innan vi beslutar om utlämning av dem. Därför kan du se att de finns, men du kan inte ta del av dem via Bygg- och plantjänsten. Du behöver beställa dem över e-post.

Beställ handlingar 

Du kan beställa handlingar från stadsbyggnadsexpeditionen via e-post och telefon. Ta gärna reda på de uppgifter som behövs för att ta fram dina handlingar innan du beställer dem. Då underlättar du vårt arbete och du får dina handlingar snabbare

Ange i din beställning

 • diarienummer
 • typ av handling/ar. Till exempel planritning, fasadritning eller OVK-protokoll.

eller

 • fastighetsbeteckning/fastighetsadress
 • årtal
 • typ av ärende. Till exempel byggärende eller OVK.
 • typ av handling/ar. Till exempel planritning, fasadritning eller OVK-protokoll

Om du beställer via e-post eller telefon och arbetet att ta fram handlingarna tar mer än 30 minuter kostar det 1360 kronor per timme. 

Självbetjäningsdatorer

Vid stadsbyggnadsexpeditionen finns självbetjäningsdatorer med e-tjänsten. Genom den kan du  ta del av alla handlingar i ett ärende. Du använder datorn utan att logga in. Du kan spara på usb-minne om du vill ta med dig handlingarna hem.

Uppdaterad