Pågående ärenden

Har du ett pågående ärende ska du alltid kontakta din handläggare på bygglovsavdelningen.

Vem är din handläggare och följ ditt ärende

I e-tjänsten kan du se vem som är handläggare och följa ditt ärende.

Kontakta din handläggare

Öppet just nu
tisdag 13.00–14.30
onsdag 12.30–13.30
Ring stadsbyggnadskontorets växel om du behöver telefonnummer till din handläggare. Om du mejlar behöver du skriva ärendets diarienummer i ämnesraden.
Telefon
Telefon 08-508 27 300
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Skicka in ansökan och handlingar

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Fakturafrågor och priser

Öppet just nu
måndag–fredag 09.00–16.00
Telefon
Telefon 08-508 27 300

Uppdaterad