Pågående ärenden

Har du ett pågående ärende som du har frågor om ska du alltid kontakta din handläggare på bygglovsavdelningen.

Vem är din handläggare och följ ditt ärende

I e-tjänsten kan du se vem som är handläggare och följa ditt ärende.

Kontakta din handläggare

Stängt just nu
Telefontider
onsdag 12.30–13.30
torsdag 09.00–10.30
Du kan kontakta Stadsbyggnadskontorets växel om du behöver telefonnummer till din handläggare. Om du mejlar behöver du skriva ärendets diarienummer i ämnesraden.
Telefon
Telefon 08-508 27 300
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Skicka ansökan och handlingar

Du kan skicka in din ansökan eller dina handlingar via e-post eller per post.

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Fakturafrågor

Öppettider
måndag–torsdag 09.00–10.00
Telefon
Telefon 08-508 27 390
E-post
E-post faktura.sbk@stockholm.se

Uppdaterad