Pågående ärenden

Har du frågor om ett pågående ärende ska du kontakta din handläggare på bygglovsavdelningen.

Vem är din handläggare och följ ditt ärende

Du kan följa ditt ärende och se vem din handläggare är via våra e-tjänster.

Följ ditt ärende

Kontakta din handläggare

Stängt just nu
Telefontider
onsdag 12.30–13.30
torsdag 09.00–10.30
Du kan kontakta stadsbyggnadskontorets växel om du behöver telefonnumret till din handläggare. Om du kontaktar oss via e-post behöver du skriva ärendets diarienummer i ämnesraden.
Telefon
Telefon 08-508 27 300
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Har du frågor men ingen handläggare

Ibland kan bygglovavdelningen kontakta dig utan att ärendet har fördelats till en specifik handläggare. Det kan exempelvis ske när vi begär in kompletteringar i ett ärende. Du kan då skicka dina frågor via e-post. En registrator ser till att frågan hamnar hos berörd enhet. 

E-post: Stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Skicka in kompletteringar eller andra handlingar

Du kan komplettera ditt ärende på olika sätt beroende på hur du startade ditt ärende:

När du sökt via e-tjänst

Om du har skickat in ditt ärende via e-tjänsten, Ansökan om bygglov och anmälan, kan du följa och komplettera ditt ärende i samma e-tjänst.

Använd e-tjänsten och följ ditt ärende:

  • status och beslut
  • handlingar
  • kontakter
  • handläggare med möjlighet att kontakta.

När du sökt via blankett

Om du har skickat in ett ärende via blankett genom att posta, lämna i pappersform eller mejla kan du istället följa ärendet via e-tjänsten Bygg- och plantjänsten.

Logga in i e-tjänsten och följ ditt ärende:

  • status och beslut
  • vissa handlingar i ditt ärende
  • kontakter
  • handläggare i ärendet.

Uppdaterad