Sök lov eller gör anmälan

Du behöver ofta, men inte alltid, söka lov eller göra en anmälan när du ska bygga, ändra eller riva. En komplett ansökan med korrekta handlingar ger dig kortare handläggningstid och snabbare beslut.

Ta reda på vad som gäller för ditt byggprojekt och om du behöver söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan. Var ute i god tid, förbereda alla handlingar och informera gärna grannarna eller styrelsen i din bostadsrättsförening innan du ansöker.

Bygglov och anmälan steg för steg

Vägledning utifrån det du ska bygga eller ändra

Exempel där du behöver söka lov 

 • bygga nytt
 • bygga till
 • flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • ändra användningen av en byggnad eller lokal
 • ändra en byggnads yttre utseende
 • riva en byggnad
 • sätta upp, eller ställa ut, skyltar och ljusanordningar
 • fylla upp eller schakta bort mark så att markytan ändras mer än 0,5 meter
 • fälla vissa träd.

Exempel där du behöver göra en anmälan

 • ändra bärande konstruktion, exempelvis riva bärande väggar
 • installera en braskamin eller eldstad
 • ändra i byggnadens ventilation, exempelvis installera nytt ventilationssystem eller aggregat.

Inför sommarhalvåret är det många som söker. Om du vill bygga under sommaren är det bra att söka lov eller göra anmälan redan före årsskiftet.

Kontrollansvarig behövs ibland redan vid ansökan

Olika lovtyper

Uppdaterad