Sök lov eller gör anmälan

Du behöver ofta söka lov eller göra en anmälan när du ska bygga, ändra eller riva.

Ta reda på vad som gäller för ditt byggprojekt och om du behöver söka lov eller göra en anmälan.

Gör din ansökan eller anmälan i e-tjänst

Du kan enkelt söka bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller anmäla åtgärder via vår e-tjänst, Ansökan om bygglov och anmälan. Börja med att logga in med exempelvis BankID. Fyll i dina uppgifter, beskriv ditt projekt och bifoga handlingar.

Har du redan sökt lov eller anmält en åtgärd via e-tjänsten kan du följa och komplettera ditt pågående ärende direkt i e-tjänsten.

Skicka in din ansökan eller anmälan på annat sätt

Önskar du skicka in din ansökan eller anmälan på annat sätt än via e-tjänsten går det också bra.

Skicka in via e-post eller post

Skicka ansökan och dina handlingar till:

  • E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
  • Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
  • Vill du lämna in dina handlingar kan du göra det i receptionen eller i Stadsbyggnadsexpeditionen, Fleminggatan 4.

När du ansöker på annat sätt än via e-tjänsten behöver du bifoga en ansökningsblankett.

Ansökningsblankett för bygglov och anmälan (pdf)

Ansökningsblankett för skylt, ljusanordning och vepa (pdf)

Skyddad identitet eller sekretess

Du eller familjemedlem som har skyddad identitet, sekretessmarkerade personuppgifter, eller där verksamheten eller fastigheten är föremål för sekretess måste vara mycket noga med hur du använder dina och andras uppgifter. Du behöver upplysa oss om sådana finns samt själv kontrollera om en uppgift som lämnas till oss blir sekretesskyddad för att säkra ärendehanteringen.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Från och med den 5 februari 2024 gäller vår nya taxa, som höjs med 4,9 procent.

Hur lång tid tar ditt ärende?

Uppdaterad