Sök lov eller gör anmälan

Du behöver ofta söka lov eller göra en anmälan när du ska bygga, ändra eller riva.

Ta reda på vad som gäller för ditt byggprojekt och om du behöver söka lov eller göra en anmälan.

Du behöver också tänka på att:

  • vara ute i god tid och förbereda alla handlingar. Informera gärna grannar eller styrelsen i din bostadsrättsförening innan du ansöker eller skickar in din anmälan.
  • fylla i din ansökan eller anmälan noggrant och skicka med alla nödvändiga handlingar. Med en fullständig ansökan går det fortare att få ett beslut.
  • det inför sommaren är många som söker. Om du vill bygga under sommaren bör du söka lov eller göra anmälan redan före årsskiftet.

Blanketter för ansökan och anmälan

Sök lov eller gör en anmälan i e-tjänsten

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att söka bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller anmäla åtgärder. Du som har sökt lov eller anmält en åtgärd i e-tjänsten kan nu komplettera ditt ärende direkt i e-tjänsten.

Uppdaterad