Sök lov eller gör anmälan

Du behöver ofta söka lov eller göra en anmälan när du ska bygga, ändra eller riva. E

Tips!

 • Ta reda på vad som gäller för ditt byggprojekt och om du behöver söka lov eller göra en anmälan.
 • Var ute i god tid, förbereda alla handlingar och informera gärna grannar eller styrelsen i din bostadsrättsförening innan du ansöker eller skickar in din anmälan.
 • Fyller du in din ansökan eller anmälan noggrant och skickar med alla nödvändiga handlingar går det fortare att få beslut.
 • Inför sommaren är det många som söker. Om du vill bygga under sommaren bör du söka lov eller göra anmälan redan före årsskiftet.

Bygglov och anmälan steg för steg

Vägledning utifrån det du ska bygga eller ändra

Bygglov krävs när du ska

 • bygga nytt
 • bygga till
 • flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • ändra användningen av en byggnad eller lokal
 • ändra en byggnads yttre utseende
 • riva en byggnad
 • sätta upp, eller ställa ut, skyltar och ljusanordningar
 • fylla upp eller schakta bort mark så att markytan ändras mer än 0,5 meter
 • fälla vissa träd.

En anmälan krävs när du ska

 • ändra bärande konstruktion. Till exempel riva bärande väggar
 • installera en braskamin eller eldstad
 • ändra i byggnadens ventilation, exempelvis installera nytt ventilationssystem eller aggregat.

Inför sommarhalvåret är det många som söker. Om du vill bygga under sommaren är det bra att söka lov eller göra anmälan redan före årsskiftet.

Kontrollansvarig behövs ibland redan vid ansökan

Olika lovtyper

Uppdaterad