Rådgivning inför ansökan om bygglov eller anmälan

När du kontaktar oss kan du få information om i vilka situationer du behöver söka bygglov eller göra en anmälan. Du kan även få vägledning inför din ansökan eller anmälan, exempelvis vilka handlingar som du behöver

Ställ din fråga till oss!

När du kontaktar oss är det kontaktcenter Stockholm som tar emot samtalen och kan svara på enklare frågor. Servicehandläggarna hjälper dig att hitta rätt information och du får enklare information om förutsättningar för bygglov och anmälan.

Vid mera komplexa frågor hjälper kontaktcenter dig att boka in ett rådgivningssamtal med en bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör. Du kommer då att få en tid av oss som du behöver vara nåbar under en halvtimmes intervall. Rådgivningssamtalet är max 15 minuter, så var väl förberedd. Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna boka in en tid.­

Det är inte möjligt att få några förhandsbesked via vår rådgivning, varken från kontaktcenter eller via bokade rådgivningssamtal.

Behövs lov eller anmälan

Vad ska du bygga eller ändra?

Hur och varför stadsbyggnadskontoret behandlar dina personuppgifter

När du kontaktar stadsbyggnadskontoret behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Uppdaterad