Rådgivning om bygglov

Du får information om i vilka situationer du behöver söka bygglov eller göra en anmälan när du kontaktar oss. Du kan även få vägledning inför din ansökan eller anmälan.

Utökade telefontider

Vi har utökat våra telefontider. Kontaktcenter Stockholm tar emot samtalen och kan svara på enklare frågor. Vid mera komplexa frågor hjälper de dig vidare till bokad rådgivning.

Öppettiderna är nu måndag–torsdag 08.00–16.00 och fredag 08.00–15.00.

Servicehandläggarna på Kontaktcenter Stockholm kan hjälpa dig att hitta information som finns i våra system och på hemsidan. Du kan också få information om förutsättningar för bygglov och anmälan. Du kan däremot inte få något förhandsbesked om bygglov.

Om ditt ärende visar sig vara komplext kommer servicehandläggaren erbjuda dig en telefontid med en bygglovshandläggare eller en byggnadsinspektör för vidare rådgivning. Du kommer då att få en tid av oss då du kommer behöva vara nåbar under en halvtimmes intervall. Rådgivningen är max 15 minuter, så var väl förberedd. Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna boka in en tid.

Välkommen att kontakta oss!

Kompletteringsbrev eller ärendestatus

Om du har frågor kring ditt kompletteringsbrev eller ärendestatus kan du kontakta den geografiska enhet som ditt ärende tillhör. Kontaktuppgifter hittar du i ditt kompletteringsbrev.

Behövs lov eller anmälan

Hitta andra handlingar

Du kan ta del av de flesta handlingar som finns registrerade på en fastighet. Du kan se vilka handlingar som finns, men du kan inte ta del av dem genom Bygg- och plantjänsten om du befinner dig utanför Tekniska Nämndhuset.

Du kan använda våra datorer för självbetjäning utan inloggning för att ta del av handlingar och ladda ner dem om du befinner dig i Tekniska Nämndhuset. Datorerna finns vid stadsbyggnadsexpeditionen. Ta med usb-minne om du vill ladda ner dokument.

Du kan även beställa detaljplaner och handlingar genom att kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Hitta ritningar

Logga in med BankID och se ritningarna.

Vilken detaljplan gäller i ditt område?

Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för ditt område och läs vad detaljplanen innehåller. Det kan påverka vad du kan göra på din fastighet.

Är området eller fastigheten kulturhistoriskt klassad?

Se om byggnaden eller om området har ett särskilt kulturhistoriskt värde i stadsmuseets klassificeringssystem.

Beställ kartor och flygfoton

Stängt just nu

Kart- och geodataservice

Öppettider
måndag 13.00–15.00
tisdag–torsdag 09.00–11.00
Här kan du beställa kartutdrag, exempelvis underlag för situationsplan för tillbyggnad.
Telefon
Telefon 08-508 27 358
E-post
E-post geodataservice@stockholm.se

Hur och varför stadsbyggnadskontoret behandlar dina personuppgifter

När du kontaktar stadsbyggnadskontoret behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Uppdaterad