Häckar och träd

Du behöver inte tillstånd för att plantera en häck eller ett träd på din egen fastighet. Däremot kan du behöva marklov för att fälla träd inom ett område med detaljplan.

Trafiksäkerhet och grannsämja

Plantera inte så att häck eller träd riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan. Höga häckar kan bli en trafikfara. De bör därför vara högst 70 cm höga vid gatukorsningar och utfarter.

Intill allmän platsmark

På sidorna för tillstånd och regler kan du läsa reglerna för att bygga eller ändra något intill allmän platsmark.

Uppdaterad