Dränering

För att dränera krävs inte bygglov, och oftast inte heller en anmälan.

Om  dräneringen innebär en väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt måste du göra en anmälan.

Dränering innebär att du leder bort oönskat grund- eller ytvatten från ett område. Exempelvis runt en byggnad eller tomt. 

Kolla innan du gräver

Tänk på att vara försiktig vid grävarbeten så att inte några ledningar förstörs.

Uppdaterad