Dränering

Du behöver inte marklov för att dränera. Du behöver göra en anmälan om dräneringen innebär en ändring av vattenförsörjning eller avlopp.

Dränering innebär att du leder bort oönskat grund- eller ytvatten från ett område. Exempelvis runt en byggnad eller tomt. Dagvatten ska tas om hand inom den egna fastigheten och får inte ledas bort till någon annan fastighet.

Du kan behöva söka lov eller göra en anmälan

Du behöver söka marklov om du permanent ändrar marknivån mer än +/- 0,5 meter vid dränering.

Du behöver göra en anmälan om dräneringen innebär en väsentlig ändring av en

Ta hjälp av Ledningskollen

Tänk på att vara försiktig när du gräver så att inga ledningar förstörs.

Innan du ansöker

I detaljplanen står det vad och hur mycket som får byggas i ett område. Du kan hitta detaljplanen för din fastighet i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan. Då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Du kan se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet i vår e-tjänst. 

Du kan själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet via vår e-tjänst

Du kan via vår e-tjänst beställa en karta över din fastighet, där du ser var fastighetsgränserna går.

Du kan se om din fastighet berörs av kulturhistorisk klassning via stadsmuseets karta.

Ansökan - handlingar att skicka in för lov och startbesked

Var noggrann när du fyller i blanketten. Behöver vi be om kompletteringar tar det  längre tid innan du kan få besked.

Ansökningsblankett för bygglov och anmälan (pdf)

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Korrekta ritningar och handlingar

Uppdaterad