Ombyggnad

Du behöver oftast söka bygglov eller göra anmälan inför en ombyggnad.

En ombyggnad innebär att hela eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden förnyas på ett påtagligt sätt.

Ombyggnad respektive ändring:

  • Vid ombyggnad gäller ansökan eller anmälan hela byggnaden.
  • Vid ändring gäller ansökan eller anmälan bara den delen av byggnaden som ska ändras. 

Undantag för en- och tvåbostadshus

  • Ombyggnader och ändringar som faller under attefallsreglerna kräver anmälan, men inte bygglov.
  • Ombyggnader och ändringar som faller under friggebodsreglerna kräver varken lov eller anmälan.

Boverkets information om ombyggnad

Du hittar mer information på Boverkets webbplats

Ombyggnad , Boverkets webbplats

Innan du ansöker

I detaljplanen står det vad och hur mycket som får byggas i ett område. Du kan hitta detaljplanen för din fastighet i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan. Då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Du kan se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet i vår e-tjänst. 

Du kan själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet via vår e-tjänst

Du kan via vår e-tjänst beställa en karta över din fastighet, där du ser var fastighetsgränserna går.

Du kan se om din fastighet berörs av kulturhistorisk klassning via stadsmuseets karta.

Handlingar för bygglov

Beroende på vad du vill göra krävs olika handlingar.

Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill veta mer.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar ett lov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Hur lång tid tar en anmälan?

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din anmälan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Uppdaterad