Friggebod

Du behöver inte bygglov för att bygga en friggebod, du behöver inte heller göra en anmälan och invänta startbesked. Men det måste finnas ett bostadshus på den tomt som friggeboden ska byggas på.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Därför måste det finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med någon annan byggnad.

Du får bygga en eller flera friggebodar på samma fastighet. Det gäller oavsett vad detaljplanen säger om hur stor area på tomt som får bebyggas. Du får inte uppföra en friggebod utan bygglov om det står i detaljplanen att bygglov krävs.

Storlek och placering

Friggebodsregler

Friggebodsreglerna är ett samlingsnamn för några åtgärder som för en- eller tvåbostadshus är undantagna från både lov- och anmälanplikten under vissa förutsättningar.

Uppdaterad