Fasadändring

Vill du ändra en byggnads yttre utseende behöver du för det mesta bygglov. Till exempel vid ändringar i fasad eller tak.

Exempel där bygglov krävs

  • ändra färgen på en byggnad
  • ändra fasad eller täckningsmaterial
  • ta upp nya dörrar och fönster eller ändra befintliga. Till exempel ta bort eller ändra indelning, storlek, placering eller hängning
  • sätta upp nya balkonger eller ändra befintliga
  • bygga takkupor eller altaner
  • tilläggsisolera fasaden
  • nya detaljer som till exempel luftvärmepump, rök- eller ventilationskanal, markiskåpor eller jalusier.

Om du vill läsa mer

Innan du ansöker

I detaljplanen står det vad och hur mycket som får byggas i ett område. Du kan hitta detaljplanen för din fastighet i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan. Då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Du kan se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet i vår e-tjänst. 

Du kan själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet via vår e-tjänst

Du kan via vår e-tjänst beställa en karta över din fastighet, där du ser var fastighetsgränserna går.

Du kan se om din fastighet berörs av kulturhistorisk klassning via stadsmuseets karta.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Uppdaterad