Flagga

Du behöver bygglov för att sätta flagga på fasad om den innehåller budskap som företagsnamn, varumärke eller reklam. Du behöver inte bygglov för nationsflaggor.

Du behöver inte bygglov för nationsflagga. Vanligtvis inte för flaggstången heller.

Däremot behövs bygglov för flaggor eller vimplar med annat budskap, som exempelvis logotype/varumärke, företagsnamn eller reklam eftersom de bedöms som skyltar.

Privat flaggstång och fasadflagga

Du behöver inte bygglov för att sätta upp flaggstång på din tomt eller montera en flagga på fasaden på din privata fastighet.

Innan du ansöker

I detaljplanen får vad och hur mycket som får byggas i ett område. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du söka efter detaljplanen i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan, då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Vill du se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet kan du söka i vår e-tjänst. 

Via vår e-tjänst kan du själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet. 

Om du behöver se var tomtgränsen för din fastighet går kan du beställa en karta i vår e-tjänst.

Om ett område, fastighet eller byggnad är klassat som kulturhistoriskt intressant kan det påverka vad du får göra. Vill du se om din fastighet berörs kan du söka via stadsmuseets karta.

Skyltlov

Ansök om skyltlov och följ ditt pågående ärenden i e-tjänsten.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja bygga, ändra eller riva innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar ett bygglov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska bygga eller ändra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Uppdaterad