Exempel på kontrollplaner och ritningar

Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt.

Kontrollplaner

Beroende på vad du anmäler eller ansöker om kan du behöva skicka in en kontrollplan.

Blankett för kontrollplan

I vissa webbläsare är blanketten inte ifyllnadsbar direkt när du öppnar den. Ladda då ned blanketten. Öppna den och fyll i den direkt på skärmen. Kom ihåg att spara dina ändringar. 

Kontrollplan, blankett (pdf, 300 kB, nytt fönster)

Exempel på kontrollplaner

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för.

Bygglovspliktiga åtgärderByte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) 
Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster)
Fasadändring (fönster, ommålning etc.) (pdf, 637 kB, nytt fönster)

Inglasning av balkong (pdf, 631 kB, nytt fönster)
Installation av eldstad, rökkanal och skorsten (en- och tvåbostadshus) (pdf, 646 kB, nytt fönster)

Installation av solceller, solpaneler och solfångare (en- och tvåbostadshus) (pdf, 688 kb, nytt fönster

Mindre tillbyggnad av en- och tvåbostadshus (max 15 kvadratmeter) (pdf, 697 kb, nytt fönster)

Ny mur och plank (pdf, 614 kB, nytt fönster)
Ny skylt (pdf, 686 Kb, nytt fönster)

Ny takkupa (pdf, 686 kB, nytt fönster)

Ny trappa eller brandtrappa (pdf, 619 kB, nytt fönster) 

Ny ventilationshuv (pdf, 621 kB, nytt fönster)

Nybyggnad av komplementbyggnad (garage, carport, kolonistuga etc.) (pdf, 628 kB, nytt fönster)

Bygglovsbefriade åtgärder (Attefall)

 

Komplementsbostadshus (pdf, 580 kB, nytt fönster)

Komplementbyggnad (pdf, 300 kB, nytt fönster)

Tillbyggnad max 15 kvadratmeter på en och tvåbostadshus (pdf, 228 kB, nytt fönster)

Ny bostad i enbostadshus (pdf, 300 kB, nytt fönster)

Exempelritningar

Nybyggnad enbostadshus (pdf, 1,6 MB, nytt fönster) 

Tillbyggnad enbostadshus (pdf, 1,2 MB, nytt fönster) 

Nybyggnad garage (pdf, 1,3 MB, nytt fönster) 

Nybyggnad plank (pdf, 3 MB, nytt fönster) 

Murar, markuppfyllnad (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Tillgänglighetskrav för en- och tvåbostadshus

Tillgänglighet och användbarhet för alla (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Broschyren "Tillgänglighet och användbarhet för alla" ovan visar generella tillgänglighetskrav för en- och tvåbostadshus. Beroende på åtgärdens omfattning kan det finnas ytterligare krav på tillgängligheten.

Fackmannamässiga ritningar och handlingar

Ritningar och andra handlingar som du bifogar din ansökan eller anmälan behöver vara fackmässigt gjorda. Vissa ska tas fram av certifierade sakkunniga.

Uppdaterad