Exempel på kontrollplaner och ritningar

Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt.

Kontrollplaner

Beroende på vad du anmäler eller ansöker om kan du behöva skicka in en kontrollplan.

Blankett för kontrollplan

I vissa webbläsare är blanketten inte ifyllnadsbar direkt när du öppnar den. Ladda då ned blanketten. Öppna den och fyll i den direkt på skärmen. Kom ihåg att spara dina ändringar. 

Kontrollplan, blankett (pdf, 300 kB, nytt fönster)

Exempel på kontrollplaner

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för.

Bygglovspliktiga åtgärder

Byte av balkongräcken (pdf, 638 kB, nytt fönster)

Byte av entrédörr (pdf, 653 kB, nytt fönster)

Fasadändring (fönster, ommålning etc.) (pdf, 630 kB, nytt fönster)

Inglasning av balkong (pdf, 631 kB, nytt fönster)

Installation av eldstad, rökkanal och skorsten (en- och tvåbostadshus) (pdf, 639 kB, nytt fönster)

Installation av solceller, solpaneler och solfångare (en- och tvåbostadshus) (pdf, 725 kB, nytt fönster

Mindre tillbyggnad av en- och tvåbostadshus (max 15 kvadratmeter) (pdf, 712 kB, nytt fönster)

Ny mur och plank (pdf, 622 kB, nytt fönster)

Ny skylt (pdf, 690 KB, nytt fönster)

Ny takkupa (pdf, 696 kB, nytt fönster)

Ny trappa eller brandtrappa (pdf, 656 kB, nytt fönster) 

Ny ventilationshuv (pdf, 630 kB, nytt fönster)

Nybyggnad av komplementbyggnad (garage, carport, kolonistuga etc.) (pdf, 642 kB, nytt fönster)

Bygglovsbefriade åtgärder (Attefall)

Komplementbyggnad (pdf, 302 kB, nytt fönster)

Tillbyggnad max 15 kvadratmeter på en- och tvåbostadshus (pdf, 300 kB, nytt fönster)

Ny bostad i enbostadshus (pdf, 300 kB, nytt fönster)

Exempelritningar

Nybyggnad enbostadshus (pdf, 1,6 MB, nytt fönster) 

Tillbyggnad enbostadshus (pdf, 1,2 MB, nytt fönster) 

Nybyggnad garage (pdf, 1,3 MB, nytt fönster) 

Nybyggnad plank (pdf, 1,4 MB, nytt fönster) 

Murar, markuppfyllnad (pdf, 628 kB, nytt fönster)

Tillgänglighetskrav för en- och tvåbostadshus

Tillgänglighet och användbarhet för alla (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Broschyren ”Tillgänglighet och användbarhet för alla” ovan visar generella tillgänglighetskrav för en- och tvåbostadshus. Beroende på åtgärdens omfattning kan det finnas ytterligare krav på tillgängligheten.

Fackmannamässiga ritningar och handlingar

Ritningar och andra handlingar som du bifogar din ansökan eller anmälan behöver vara fackmässigt gjorda. Vissa ska tas fram av certifierade sakkunniga.

Uppdaterad