Installation eller ändring av vatten och avlopp (VA)

Du behöver göra en anmälan om du väsentligt ändrar eller gör en ny installation för vatten eller avlopp.

Om du ska göra en ny installation eller väsentligt ändra din befintliga vatten- och avloppsinstallation i en befintlig byggnad behöver du lämna in en anmälan. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du påbörjar arbetet.

Exempel på väsentlig ändring:

  • installationen påverkar byggnadens bärande konstruktion
  • en stam placeras i ett nytt läge.

Ansluta en byggnad till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta din byggnad till stadens vatten- och avloppsnät ska du göra en anmälan till Stockholm Vatten och Avfall.

Anslutning till vatten och avlopp, Stockholm Vatten och Avfalls webbplats

Enskilt avlopp

Om du vill anlägga ett nytt, eller ändra i ett befintligt enskilt avlopp är det en tillståndspliktig åtgärd enligt Miljöbalken. Ansökan om tillstånd gör du hos Miljöförvaltningen.

Innan du ansöker

I detaljplanen står det vad och hur mycket som får byggas i ett område. Du kan hitta detaljplanen för din fastighet i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan. Då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Du kan se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet i vår e-tjänst. 

Du kan själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet via vår e-tjänst

Du kan via vår e-tjänst beställa en karta över din fastighet, där du ser var fastighetsgränserna går.

Du kan se om din fastighet berörs av kulturhistorisk klassning via stadsmuseets karta.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar en anmälan?

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din anmälan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Uppdaterad