E-tjänster för bygglov och anmälan

Du kan hantera sådant som gäller bygglov och anmälan i ett par e-tjänster. Du kan också se ritningar på befintliga fastigheter och detaljplaner. Vissa av tjänsterna behöver du bank-id för att använda.

Problem med e-tjänsten

Vi har stora problem med vår e-tjänst. Felsökning pågår, men vi vet i dagsläget inte när e-tjänsten kommer att fungera normalt igen. Vi ber om ursäkt för de problem som det orsakar dig.

Aktuella problem i e-tjänsten

Hitta ritningar i ditt ärende

I e-tjänsten kan du se ritningarna i ditt ärende.

Ta del av bygglovshandlingar

I e-tjänsten kan du

 • söka handlingar och information i ärenden
 • se och spara ner ritningar på befintliga fastigheter
 • se vilka handlingar som finns i ett bygglovsärende
 • om du vill ta del av handlingarna kan du besöka oss och använda våra besöksdatorer vid stadsbyggnadsexpeditionen.

Underlag för situationsplan, mindre tillbyggnad

I e-tjänsten kan du beställa underlag för situationsplan vid mindre tillbyggnad

Skyltlov

I e-tjänsten kan du

 • ansöka om skyltlov
 • följa ditt pågående ärenden.

Var går tomtgränsen?

I e-tjänsten kan du köpa en karta eller där tomtgränsen framgår.

Vilken detaljplan gäller i området?

Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för området och läs vad detaljplanen innehåller. Det kan påverka vad du kan göra på fastigheten.

I e-tjänsten kan du se och spara ner gällande detaljplaner.

Pågår arbete med ny detaljplan i området?

En ny detaljplan kan komma att påverka vad du kan göra på din fastighet.

I e-tjänsten kan du se och spara ner alla allmänna handlingar i detaljplaner.

Är fastigheten eller området kulturhistoriskt klassat?

I e-tjänsten kan du se

 • om byggnaden har ett särskilt kulturhistoriskt värde
 • om området har ett särskilt kulturhistoriskt värde
 • vad klassificeringarna betyder.

Följ ditt ärende

I e-tjänsten kan du se

 • status och beslut
 • handlingar i ditt bygglovsärende
 • vem som är handläggare i ärendet.

Stadsbyggnadsnämnden

Läs handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Handlingar som visas:

 • föredragningslistor
 • beslut och protokoll
 • viss del av stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtanden och andra dokument som inte bedömts innehålla känsliga personuppgifter

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms stad.

Uppdaterad