Aktuellt

Nyheter

Mars 2022

Den 8 mars lanseras en ny version av e-tjänsten, Ansökan om bygglov och anmälan, med förbättrad funktionalitet. Syftet är att underlätta bygglovsprocessen för både privatpersoner och företagare.

Januari 2022

Från och med den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken klimatpåverkan en ny byggnad har.

Juni 2021

Nu kan du som invånare eller företagare söka bygglov och göra en anmälan digitalt via en ny e-tjänst. Du får direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

April 2021

Nu finns det en vägledning som ger råd och stöd till dig som vill använda solceller eller solfångare på en byggnad i Stockholm.