Lekstuga

Du behöver för det mesta inte bygglov för att bygga en normal lekstuga och du behöver inte heller göra en anmälan. För större lekstugor behöver du ofta söka bygglov, men genom de så kallade friggebodsreglerna räcker det ibland med att du gör en anmälan och får startbesked.

Lekstugan ska vara byggd för barns lek.

Storlek och placering

Större lekstugor

Även större lekstugor kan vara fri från bygglov - om den faller under friggebodsreglerna. Gör den inte det räknas den som en byggnad och då krävs bygglov.

Du behöver ofta bygglov för att bygga större lekstugor eftersom de räknas som byggnad, men genom de så kallade friggebodsreglerna räcker det ibland med att du gör en anmälan och får startbesked.

Uppdaterad