Butik

Du behöver bygglov för att bygga en ny butik och för att ändra användningen av ett befintligt hus eller en befintlig lokal till butik.

Ska butiken inredas in en befintlig lokal, till exempel vara en bostad, ett kontor eller en restaurang, behöver du söka lov för ändrad användning.

Ska butiken inredas i en ny byggnad eller i en tillbyggnad behöver du söka bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad.

Fristående skylt eller gatupratare

Om du vill sätta upp en skylt, vepa, banderoll eller ställa ut gatupratare vid butiken kan du behöva bygglov. Du behöver också ta hänsyn till Stockholms stad skyltprogram. I det finns stadens regler för utformningen av skyltar.

Andra tillstånd

På sidorna för tillstånd och regler finns mer information om vad du behöver tänka på beroende på vad du ska sälja i butiken.

Skyltar

Du behöver också bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra en skylt. Staden har tagit fram ett skyltprogram för att underlätta för alla som vill sätta upp skyltar.

Andra tillstånd

Beroende på vad du vill sälja kan du behöva andra tillstånd. På webbplatsen för tillstånd och regler i Stockholms stad kan du läsa mer om vad du ska tänka på.

Innan du ansöker

I detaljplanen står det vad och hur mycket som får byggas i ett område. Dukan hitta detaljplanen för din fastighet i vår e-tjänst.

Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan. Då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan.

Du kan se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet i vår e-tjänst. 

Du kan du själv leta fram och skriva ut de handlingar stadsbyggnadskontoret har på din fastighet via vår e-tjänst

Du beställa en karta  där ser fastighetsgränserna för din fastighet via vår e-tjänst.

Du kan se om din fastighet berörs av kulturhistorisk klassning via stadsmuseets karta.

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar ett lov?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din lovansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Vad kostar lov eller anmälan?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

Uppdaterad