Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder är ett sammanfattande namn på förändringar i plan- och bygglagen från 2014. Förenklingarna innebär att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder, men du behöver göra en anmälan och invänta startbesked.

Attefallshus

Vi har samlat information om vad som gäller för attefallshus på en egen sida.

Tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter

Du som har ett en - eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med som mest 15 kvadratmeter.

Takkupor

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. I de flesta fall krävs det en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Attefallsreglerna medger att du kan inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov.

Uppdaterad