Rådgivning inför ansökan om lov eller anmälan

Välkommen att träffa bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör för tjugo minuters rådgivning inför din bygglovsansökan eller anmälan.

Besöksrådgivningen är tills vidare inställd. Vi besvarar telefon och e-post som vanligt

Du behöver ha din fastighetsbeteckning för att kunna boka rådgivningsmötet. Rådgivningen kostar ingenting.

Välkommen till stadsbyggnadsexpeditionen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Obs! Har du ett pågående ärende ska du alltid kontakta din handläggare direkt.

Förbered dig

Innan mötet är det bra om du tar reda på:

  • fastighetsbeteckning,
  • planbestämmelserna som gäller för din fastighet,
  • eventuella kulturklassningar och miljöklassningar som gäller för din fastighet.

Under mötet kan du

  • Resonera om förutsättningarna för ett bygglov, marklov, rivningslov eller skyltlov eller en anmälan med en bygglovshandläggare.
  • Diskutera tekniska frågor, till exempel installation av eldstad, ändringar i bärande konstruktioner eller ändringar i ventilation med en bygglovsinspektör.
  • Få information om vilka handlingar som du ska skicka in när du söker lov eller gör en anmälan.

Ta med

  • skalenliga ritningar över den berörda delen av fastigheten,
  • foton,
  • eventuella skisser.

Du kan inte få någon bedömning på förhand om ditt bygglov kommer att beviljas eller inte.

Boka tid för rådgivning 

Besöksrådgivningen är tills vidare inställd. Vi besvarar telefon och e-post som vanligt.

Uppdaterad