Rådgivning – privatpersoner och bostadsrättsföreningar

Du kan få vägledning inför din ansökan om bygglov eller anmälan av en bygglovshandläggare eller en inspektör. Då har du möjlighet att resonera om vad och hur du får bygga och om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan. Du får veta mer om förutsättningarna för ditt bygglov och vilka handlingar som du behöver skicka in. Du kan inte få något förhandsbesked genom rådgivningen.

Besöksrådgivningen är tills vidare inställd. Vi besvarar telefon och e-post som vanligt

Rådgivning om bygglov – privatpersoner och bostadsrättsföreningar

Öppettider
måndag 13.00–15.00
torsdag 09.00–11.00
Avvikande öppettider
Alla helgons dag 6 november – stängt
Telefon
Telefon 08-508 27 330
E-post
E-post stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Rådgivning i tekniska frågor

Stängt just nu
Öppettider
måndag 13.00–14.00
Avvikande öppettider
Alla helgons dag 6 november – stängt
Du kan få hjälp med tekniska frågor inför din bygglovsansökan och utformningen av tekniska handlingar med en bygglovsinspektör. Till exempel lösningar vid installation av eldstad, ändringar i ventilation eller bärande konstruktioner. Du kan dock inte få något förhandsbesked genom rådgivningen.
Telefon
Telefon 08-508 27 330
E-post
E-post stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Boka personlig rådgivning

Besöksrådgivningen är tills vidare inställd. Vi besvarar telefon och e-post som vanligt.

Boka 20 minuters rådgivningsmöte inför din bygglovsansökan.

  • Med bygglovshandläggaren kan du resonera om vad och hur du får bygga och om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan.
  • Med byggnadsinspektören kan du resonera om tekniska frågor. Till exempel lösningar vid installation av eldstad, ändringar i ventilation eller bärande konstruktioner.

Beställ kartor och flygfoton

Stängt just nu

Kart- och geodataservice

Öppettider
måndag 13.00–15.00
tisdag–torsdag 09.00–11.00
Avvikande öppettider
Alla helgons dag 6 november – stängt
Här kan du beställa kartutdrag, exempelvis underlag för situationsplan för tillbyggnad eller nybyggnad.
Telefon
Telefon 08-508 27 358
E-post
E-post geodataservice@stockholm.se

Skicka ansökan och handlingar

Du kan skicka in din ansökan eller dina handlingar via e-post eller per post.

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Hur och varför stadsbyggnadskontoret behandlar dina personuppgifter

När du kontaktar stadsbyggnadskontoret behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Uppdaterad