Rådgivning om bygglov för privatpersoner och bostadsrättsföreningar

Få vägledning inför din ansökan om bygglov eller anmälan. Resonera om vad och hur du får bygga, och om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan med en bygglovshandläggare. Du får veta mer om förutsättningarna för ditt bygglov och vilka handlingar som du behöver skicka in. Du kan inte få något förhandsbesked genom rådgivningen.

  • Besöksrådgivningen är tills vidare inställd. Vi besvarar telefon och e-post som vanligt

Rådgivning om bygglov – privatpersoner och bostadsrättsföreningar

måndag 13.00–15.00
torsdag 09.00–11.00
Telefon
Telefon 08–508 27 330
E-post
E-post stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Rådgivning i tekniska frågor

Stängt just nu
måndag 10.00–11.00
Resonera om tekniska frågor inför din bygglovsansökan och utformningen av tekniska handlingar med en bygglovsinspektör. Till exempel lösningar vid installation av eldstad, ändringar i ventilation eller bärande konstruktioner. Du kan dock inte få något förhandsbesked genom rådgivningen.
Telefon
Telefon 08-508 27 330
E-post
E-post stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Boka personlig rådgivning

Boka 20 minuters rådgivningsmöte inför din bygglovsansökan.

  • Med bygglovshandläggaren kan du resonera om vad och hur du får bygga och om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan.
  • Med byggnadsinspektören kan du resonera om tekniska frågor. Till exempel lösningar vid installation av eldstad, ändringar i ventilation eller bärande konstruktioner.
  • Besöksrådgivningen är tills vidare inställd. Vi besvarar telefon och e-post som vanligt.

Boka rådgivningsmöte

Beställ kartor och flygfoton

Stängt just nu

Kart- och geodataservice

måndag 13.00–15.00
tisdag–torsdag 09.00–11.00
Beställ kartutdrag, exempelvis underlag för situationsplan för tillbyggnad eller nybyggnad.
Telefon
Telefon 08–508 27 358
E-post
E-post geodataservice@stockholm.se

Skicka ansökan och handlingar

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Uppdaterad