Rådgivning – företagare

Du som är företagare kan ringa eller mejla vår rådgivning om bygglov för företagare.

Rådgivning om bygglov – företagare

Öppettider
måndag–fredag 09.00–15.00
Avvikande öppettider
Alla helgons dag 6 november – stängt
Telefon
Telefon 08-508 27 400
E-post
E-post foretag.bygglov@stockholm.se

Boka personlig rådgivning

Besöksrådgivningen är tills vidare inställd. Vi besvarar telefon och e-post som vanligt.

Boka 20 minuters rådgivningsmöte inför din bygglovsansökan.

  • Med bygglovshandläggaren kan du resonera om vad och hur du får bygga och om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan.
  • Med byggnadsinspektören kan du resonera om tekniska frågor. Till exempel lösningar vid installation av eldstad, ändringar i ventilation eller bärande konstruktioner.

Beställ kartor och flygfoton

Stängt just nu

Kart- och geodataservice

Öppettider
måndag 13.00–15.00
tisdag–torsdag 09.00–11.00
Avvikande öppettider
Alla helgons dag 6 november – stängt
Här kan du beställa kartutdrag, exempelvis underlag för situationsplan för tillbyggnad eller nybyggnad.
Telefon
Telefon 08-508 27 358
E-post
E-post geodataservice@stockholm.se

Skicka ansökan och handlingar

Du kan skicka in din ansökan eller dina handlingar via e-post eller per post.

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Uppdaterad