Rådgivning om bygglov för företagare

För att underlätta för det lokala näringslivet kan du som är företagare ringa eller mejla vår rådgivning om bygglov för företagare.

Rådgivning om bygglov – företagare

måndag–fredag 09.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 27 400
E-post
E-post foretag.bygglov@stockholm.se

Boka personlig rådgivning

Boka 20 minuters rådgivningsmöte inför din bygglovsansökan.

  • Med bygglovshandläggaren kan du resonera om vad och hur du får bygga och om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan.
  • Med byggnadsinspektören kan du resonera om tekniska frågor. Till exempel lösningar vid installation av eldstad, ändringar i ventilation eller bärande konstruktioner.
  • Besöksrådgivningen är tills vidare inställd. Vi besvarar telefon och e-post som vanligt.

Boka rådgivningsmöte

Beställ kartor och flygfoton

Stängt just nu

Kart- och geodataservice

måndag 13.00–15.00
tisdag–torsdag 09.00–11.00
Beställ kartutdrag, exempelvis underlag för situationsplan för tillbyggnad eller nybyggnad.
Telefon
Telefon 08–508 27 358
E-post
E-post geodataservice@stockholm.se

Skicka ansökan och handlingar

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Uppdaterad