Rådgivning – företagare

För att underlätta för det lokala näringslivet kan du som är företagare ringa eller mejla vår rådgivning om bygglov för företagare.

Rådgivning om bygglov –företagare

måndag–fredag 09.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 27 400
E-post
E-post foretag.bygglov@stockholm.se

Boka personlig rådgivning

Besöksrådgivningen är tills vidare inställd. Vi besvarar telefon och e-post som vanligt.

Boka 20 minuters rådgivningsmöte inför din bygglovsansökan.

  • Med bygglovshandläggaren kan du resonera om vad och hur du får bygga och om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan.
  • Med byggnadsinspektören kan du resonera om tekniska frågor. Till exempel lösningar vid installation av eldstad, ändringar i ventilation eller bärande konstruktioner.

Boka rådgivningsmöte

Beställ kartor och flygfoton

Stängt just nu

Kart- och geodataservice

måndag 13.00–15.00
tisdag–torsdag 09.00–11.00
Här kan du beställa kartutdrag, exempelvis underlag för situationsplan för tillbyggnad eller nybyggnad.
Telefon
Telefon 08–508 27 358
E-post
E-post geodataservice@stockholm.se

Skicka ansökan och handlingar

Du kan skicka in din ansökan eller dina handlingar via e-post eller per post.

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Uppdaterad