Inför din ansökan eller anmälan

Du som funderar på att bygga nytt, bygga till eller ändra något kan få vägledning inför din ansökan om bygglov eller anmälan.

Förutsättningar och handlingar

Stängt just nu
måndag 13.00–15.00
torsdag 09.00–11.00
Rådgivning på telefon. Diskutera förutsättningar för ditt ärende och vilka handlingar som behövs tillsammans med en bygglovshandläggare. Du kan inte få någon bedömning på förhand om ditt bygglov kommer att beviljas eller inte.
Telefon
Telefon 08- 508 27 330
E-post
E-post stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Tekniska frågor

Stängt just nu
måndag 10.00–11.00
Få hjälp med tekniska frågor på telefon. Prata med en byggnadsinspektör om till exempel ändring i bärande konstruktion eller ventilation. Du kan inte få någon bedömning på förhand om din anmälan kommer att få startbesked eller inte.
Telefon
Telefon 08-508 27 330
E-post
E-post stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Boka personlig rådgivning

Du kan boka 20 minuters besökstid med en bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör. Bokningsbara tider är måndagar klockan 14, 14.30, 15 och 15.30. Besöksadress: Fleminggatan 4.

Boka personlig rådgivning

Beställ kartor och flygfoton

Öppet just nu

Kart- och geodataservice
19–22 april stängt, 30–31 maj stängt

måndag 13.00–15.00
tisdag–torsdag 09.00–11.00
Om du behöver beställa ett kartutdrag, exempelvis en situationsplan eller nybyggnadskarta.
Telefon
Telefon 08–508 27 358
E-post
E-post geodataservice@stockholm.se

Skicka in handlingar

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Uppdaterad