Inför din ansökan eller anmälan

Du som funderar på att bygga nytt, bygga till eller ändra något kan få vägledning inför din ansökan om bygglov eller anmälan.

Rådgivning om bygglov över e-post och telefon

måndag 13.00–15.00
torsdag 09.00–11.00
Resonera om vad och hur du får bygga, och om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan med en bygglovshandläggare. Du får veta mer om förutsättningarna för ditt bygglov och vilka handlingar som du behöver skicka in. Du kan inte få något förhandsbesked genom rådgivningen.
Telefon
Telefon 08–508 27 330
E-post
E-post stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Rådgivning i tekniska frågor över e-post och telefon

Stängt just nu
måndag 10.00–11.00
Resonera om tekniska frågor inför din bygglovsansökan och utformningen av tekniska handlingar med en bygglovsinspektör. Till exempel lösningar vid installation av eldstad, ändringar i ventilation eller bärande konstruktioner. Du kan inte få något förhandsbesked genom rådgivningen.
Telefon
Telefon 08-508 27 330
E-post
E-post stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Boka personlig rådgivning

Boka 20 minuters rådgivningsmöte inför din bygglovsanökan.

  • Med bygglovshandläggaren kan du resonera om vad och hur du får bygga och om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan.
  • Med byggnadsinspektören kan du resonera om tekniska frågor. Till exempel lösningar vid installation av eldstad, ändringar i ventilation eller bärande konstruktioner.

Boka rådgivningsmöte

Beställ kartor och flygfoton

Stängt just nu

Kart- och geodataservice

måndag 13.00–15.00
tisdag–torsdag 09.00–11.00
Om du behöver beställa ett kartutdrag, exempelvis en situationsplan eller nybyggnadskarta.
Telefon
Telefon 08–508 27 358
E-post
E-post geodataservice@stockholm.se

Skicka ansökan och handlingar

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.
E-post
E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Uppdaterad