Hitta ritningar

Här hittar du de ritningar stadsbyggnadskontoret har på fastigheter i Stockholms stad.

När du loggat in med bank-id kan du se och ladda ner de ritningar som finns i ett ärende.

Du kan se vilka andra handlingar som finns och vilka beslut som fattats, men för att ta del av de handlingarna behöver du besöka stadsbyggnadskontoret där du är välkommen att söka fram dem på våra självservicedatorer.

Hitta ritningar och handlingar

Logga in med bank-id och se ritningarna.

Uppdaterad