Hitta ritningar

Här hittar du de ritningar stadsbyggnadskontoret har på fastigheter i Stockholms stad.

När du loggat in med bank-id kan du se och ladda ner de ritningar som finns i ett ärende.

Du kan se vilka andra handlingar som finns och vilka beslut som fattats, men för att ta del av de handlingarna behöver du besöka stadsbyggnadskontoret där du är välkommen att söka fram dem på våra självservicedatorer.

Problem med e-tjänsten

Vi har stora problem med vår e-tjänst. Felsökning pågår, men vi vet i dagsläget inte när e-tjänsten kommer att fungera normalt igen. Vi ber om ursäkt för de problem som det orsakar dig.

  • Det är mycket långa svarstider och systemet hänger sig ibland. Det gäller både ärenden och allmänna handlingar i ärenden.
  • Ärenden med : (kolon) i ärendenumret går inte att söka. Det gäller framför allt ärenden från 60-och 70-talet.

Problemen i e-tjänsten är lika stora vare sig du söker utanför Stockholm stad eller på stadsbyggnadsexpeditionen. Det innebär att det tar längre tid än vanligt att få allmänna handlingar skickade med e-post.

Hitta ritningar och handlingar

Logga in med bank-id och se ritningarna.

Uppdaterad