Hitta ritningar och andra handlingar

Du kan ta de av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har på lokaler, bostäder och fastigheter i Stockholms stad. Du kan också ta del av andra handlingar som hör till byggärenden samt vissa obligatoriska kontroller.

Genom vår e-tjänst Bygg- och plantjänsten kan du hitta

 • vilka byggärenden som finns registrerade på en specifik fastighet
 • ritningar som finns i ett byggärende
 • tomtkartor
 • de flesta andra handlingar som finns i byggärenden och i tillsynsärenden
 • vilka beslut som fattats
 • dokumentation från obligatorisk ventilationskontroll och hisskontroll.

Ta del av ritningar

Du kan ta de av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har. Till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och avloppsritningar.

 • Du behöver logga in med e-legitimation för att kunna se och ladda ner ritningar om du befinner dig utanför Tekniska Nämndhuset.
 • Du kan använda våra datorer för självbetjäning utan inloggning för se och ladda ner ritningar. Datorerna  finns vid stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.

Guide – Ta del av ritningar på distans

​Guiden visar hur du loggar in på e-tjänsten och tar del av ritningar i byggärenden via Bygg- och plantjänsten på distans, det vill säga när du är någon annanstans än i Tekniska nämndhuset.
Guide – ta del av ritningar

Tänk på

De ritningar som finns hos oss är handlingar i lovansökningar och anmälningar. Det är ingen garanti för att de överensstämmer med verkligheten. Därför bör du alltid kontrollmäta inför egna byggprojekt och eventuell ansökan eller anmälan.

Ta del av fler handlingar

Vill du ta del av andra typer av handlingar kan du

 • använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Du kan se vilka handlingar som finns i ett ärende och ladda ner dem.
 • beställa handlingar över e-post och telefon. 

Beställ ritningar och andra handlingar

Du kan beställa handlingar från stadsbyggnadsexpeditionen via e-post och telefon. Ta gärna reda på de uppgifter som behövs för att ta fram dina handlingar innan du beställer dem. Då underlättar du vårt arbete och du får dina handlingar snabbare

Du kan ta reda på vilka ärenden som finns registrerade på en fastighet genom Bygg- och plantjänsten. Du får bäst sökträff om du har diarienummer eller fastighetsbeteckning samt vet vilken typ av ärende och vilka årtal du är intresserad av. Det går inte att söka på lägenhetsnummer.  Om du är osäker får du gärna ringa oss så hjälper vi dig.

Ange i din beställning:

 • diarienummer

eller

 • fastighetsbeteckning/fastighetsadress
 • årtal.
 • Om arbetet med att ta fram handlingarna tar mer än 30 minuter kostar det 1360 kronor per timme. 

Hitta ritningar och handlingar

Logga in med bank-id och se ritningarna.

Uppdaterad