Hitta ritningar

Här hittar du de ritningar stadsbyggnadskontoret har på fastigheter i Stockholms stad.

När du loggat in med bank-id kan du se och ladda ner ritningar, bygglov och andra handlingar.

Hitta ritningar och handlingar

Logga in med bank-id och se ritningarna.

Uppdaterad