Hitta ritningar och andra handlingar

Du kan ta del av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har på byggnader och fastigheter i Stockholms stad. Du kan också ta del av andra handlingar som hör till olika ärenden samt obligatoriska kontroller av hissar och ventilation.

Genom vår e-tjänst Bygg- och plantjänsten kan du hitta

 • vilka byggärenden som finns på en specifik fastighet
 • ritningar som finns i byggärenden
 • tomtkartor
 • handlingar som finns i byggärenden och i tillsynsärenden
 • vilka beslut som fattats
 • ärenden gällande obligatorisk ventilationskontroll och hisskontroll
 • detaljplaner.

Ta del av ritningar

Du kan själv ta del av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har. Till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och avloppsritningar.

 • Du behöver logga in med e-legitimation för att kunna se och ladda ner ritningar om du befinner dig utanför Tekniska Nämndhuset.
 • Du kan använda våra datorer för självbetjäning utan inloggning för att se och ladda ner ritningar och även andra handlingar i ett ärende. Datorerna finns utanför stadsbyggnadsexpeditionens lokal i Tekniska nämndhuset.

Guide – Ta del av ritningar på distans

​Guiden visar hur du loggar in på e-tjänsten och tar del av ritningar i byggärenden via Bygg- och plantjänsten på distans, det vill säga när du är någon annanstans än i Tekniska nämndhuset.

Kontrollmät alltid

De ritningar som finns hos oss är handlingar i lovansökningar och anmälningar. Det är ingen garanti för att de överensstämmer med hur det ser ut idag. Därför bör du alltid kontrollmäta inför egna byggprojekt och eventuell ansökan eller anmälan.

Ta del av fler handlingar

Vill du ta del av andra typer av handlingar i andra ärenden än bygglov och anmälan kan du

 • använda våra datorer för självbetjäning utanför stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Du kan se vilka handlingar som finns i ett ärende och ladda ner dem.
 • beställa handlingar över e-post och telefon. 

Beställ handlingar

Du kan beställa handlingar från stadsbyggnadsexpeditionen via e-post och telefon. Ta gärna reda på de uppgifter som behövs för att ta fram dina önskade handlingar innan du beställer dem. Då underlättar du vårt arbete och du får dina handlingar snabbare.

Du kan ta reda på vilka ärenden som finns på en fastighet genom Bygg- och plantjänsten. Du får bäst sökträff om du söker på enbart fastighetsbeteckningen eller har ett diarienummer för önskat ärende. Det är också bra om du vet vilken typ av ärende och vilka årtal som du är intresserad av. Det går inte att söka på lägenhetsnummer. Om du är osäker på hur du ska söka, får du gärna ringa eller mejla oss så hjälper vi dig.

Ange i din beställning:

 • diarienummer

eller

 • fastighetsbeteckning/fastighetens adress
 • årtal.

Om arbetet med att ta fram handlingarna tar mer än 30 minuter kostar det 1360 kronor per timme. 

Hitta ritningar och handlingar

Logga in med bank-id och se ritningarna.

Uppdaterad