Förbättrad e-tjänst för ansökan om bygglov och anmälan

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 8 mars lanseras en ny version av e-tjänsten, Ansökan om bygglov och anmälan, med förbättrad funktionalitet. Syftet är att underlätta bygglovsprocessen för både privatpersoner och företagare.

E-tjänsten har moderniserats löpande och innehåller nu en rad nya funktioner. Bland annat möjlighet att komplettera ett ärende, se pågående ärenden samt se vem som är handläggare i ärendet. Genom e-tjänsten kan du ansöka om samtliga åtgärder inom bygglov eller göra en anmälan.

Tillgänglig för alla

En viktig funktion i arbetet har varit att göra e-tjänsten digital tillgänglig. Det betyder att e-tjänsten är enklare att använda för personer med olika funktionsvariationer som är i behov av hjälpmedel. E-tjänsten fungerar nu bättre för personer som behöver ta hjälp av exempelvis röststyrning, talsyntes eller tangentbordet. Den är även anpassad för personer med nedsatt kognitiv förmåga och för personer som är färgblinda och behöver tydliga kontraster.

– Vi ser redan att ansökningarna via e-tjänsten har ökat, både när det gäller privatpersoner och företagare. Vi ser det som en mycket positiv utveckling och hoppas att den nya förbättrade e-tjänsten bidrar till en högre servicegrad samtidigt som den förenklar själva ansökningsprocessen. Ett viktigt steg har varit att göra den tillgänglig för alla, säger Mattias Carrass, bygglovschef på stadsbyggnadskontoret.

Besök e-tjänsten