Klimatdeklaration – ny lag vid uppförande av nya byggnader

Publicerad:

Uppdaterad:

Från och med den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken klimatpåverkan en ny byggnad har.

Plan- och bygglagen har ändrats när det gäller vad som krävs för att få slutbesked. De nya bestämmelserna gäller för byggnader där bygglov söks 1 januari 2022 eller senare. Krav på klimatdeklarationer gäller inte alla byggnader. Mer information om vilka byggnader som omfattas framgår på Boverkets webbplats.