Möjlighet till uteserveringar bidrar till att skapa en attraktivt stadsrum. Bilden representerar uteserveringar i allmänhet och är inte ett exempel på beslutet i nyheten.

Fortsatt prioriterad handläggning för uteserveringar

Publicerad:

Näringsidkare som ansöker om tidsbegränsat bygglov för uteserveringar är fortsatt prioriterade för att underlätta situationen för näringslivet under pandemin.

Lättnader för näringslivet i Stockholm

Stockholms stad gör en förlängning och utvidgning av lättnader för företagare under 2022 med anledning av coronapandemin.