Möjlighet till uteserveringar bidrar till att skapa en attraktivt stadsrum. Bilden representerar uteserveringar i allmänhet och är inte ett exempel på beslutet i nyheten.

Ingen bygglovsavgift för uteserveringar

Publicerad:

Uppdaterad:

Avgiftsfri och prioriterad handläggning för uteserveringar under perioden 1 april till 31 december 2021.

Ingen avgift för näringsidkare som ansöker om tidsbegränsat bygglov för uteserveringar under beslutsperioden 1 april till och med den 31 december 2021. Syftet är att underlätta situationen för näringslivet under pandemin.

Lättnader för näringslivet i Stockholm

Stockholms stad gör en förlängning och utvidgning av lättnader för företagare under 2021 med anledning av coronapandemin.