Bygglovsprövning av solenergianläggning

Publicerad:

Uppdaterad:

Nu finns det en vägledning som ger råd och stöd till dig som vill använda solceller eller solfångare på en byggnad i Stockholm. Den ska ge ökad tydlighet kring vilka riktlinjer och lagar som gäller – både för privatpersoner, fastighetsägare och producenter.

Möjligheten att nyttja solens energi till el- och värmeproduktion är en viktig del i Stockholms stads klimat- och miljöarbete. Genom att använda solen för våra el- och värmebehov på ett ansvarsfullt sätt bidrar vi till en positiv utveckling.

– Solenergianläggningar, oftast i form av solceller på tak, kan spela en viktig roll i att Stockholm når klimatmålet. För att montera solceller på tak behöver du ofta bygglov. Genom vägledningen vill vi bidra i detta viktiga arbete genom ökad tydlighet, säger Mikael Andersson Ståhl, biträdande avdelningschef på bygglovsavdelningen i Stockholms stad.

Känsliga miljöer kräver anpassning

Stockholm har många kulturhistoriskt värdefulla miljöer där kraven på anpassning av solenergianläggningar är särskilt höga.

– Vi är väldigt glada och tacksamma för våra värdefulla miljöer! Genom att tydliggöra kraven för producenter och leverantörer hoppas vi bidra till en positiv produktutveckling av solenergianläggningar. Vår förhoppning är att det framöver utvecklas produkter även för de mest känsliga miljöerna, så att fler kan få bygglov för solceller, fortsätter Mikael Andersson Ståhl.

Stöd för företagare och producenter

För att stärka stödet mot företagare ytterligare kommer stadsbyggnadskontoret erbjuda olika informationsinsatser under 2021 och 2022.

– Vi vill gärna hjälpa företagare inom branschen. Vår förhoppning är att även producenter och leverantör kan ta stöd av vägledningen, för att på så sätt kunna erbjuda produkter och lösningar till kund som kan bli verklighet och få bygglov, avslutar Mikael Andersson Ståhl, biträdande avdelningschef på bygglovsavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Vägledningen för bygglovsprövning av solenergianläggningar antogs i stadsbyggnadsnämnden den 11 mars 2021. Vägledningen hittar du på webben.